Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met:
reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie
Bij vv-Blija:
 

Adres: Farrewei 22, 9171 LM, Blija

Telefoon: 0519-562444

Shirt kleur:

KANTINE VV BLIJA
Farrewei 22,
0519-562444

 

e-Mail:  vvBlija.bestuur@gmail.com