Lidmaatschap vvBlija

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier (printen via de website of op te halen bij de penningmeester). Nieuwe leden die in 2007 of eerder zijn geboren, graag samen met het inschrijfformulier een pasfoto inleveren voor de spelerspas. Formulier en pasfoto z.s.m. inleveren bij de penningmeester.
Afmelden voor het volgende seizoen kan tot 1 juni van het lopende seizoen. Afmelden moet schriftelijk gebeuren bij de penningmeester. Na afmelden is de contributie nog voor het hele seizoen verschuldigd, dus t/m juni.
Een overschrijving naar een andere club moet voor 1 juni bij de KNVB binnen zijn. Overschrijven wordt gedaan via Sportlink. A.u.b. hiervoor tijdig contact opnemen met de penningmeester.

Kosten lidmaatschap (seizoen 2019-2020):

Pupillen, geboren in 2007 of later,

6,- per maand (72,- per seizoen)

Junioren, geboren in 2001 t/m 2006, 8,- per maand (96,- per seizoen)
Senioren geboren 2001 of eerder,

12,50 per maand (150,- per seizoen)

Donateurs minimaal 5,- per jaar

Contributie betaling d.m.v. machtiging (zie inschrijfformulier) of in 1 keer het hele seizoenbedrag.

Penningmeester & ledenadministratie Jarich Holwerda:penningmeester@vv-blija.nl,